Checkpoints

Checkpoint 1

+/- 106.4 kilometer ❯ Sloten, Jachthaven De Lemsterpoort, Jachthaven 7
Open, Dicht

Sloten (Fries: Sleat) is een vestingstad in de gemeente De Fryske Marren. Sloten ligt dichtbij het Slotermeer en is gelegen tussen Lemmer en Balk. Sloten behoort tot de Friese elf steden en was tot 1984 een zelfstandige gemeente. Het stadje heeft de oorspronkelijke omwalling vrijwel geheel behouden en tevens is de oorspronkelijke structuur van Sloten bijna geheel bewaard. De vesting was ontworpen en gebouwd door de bekende vestingsbouwer Menno van Coehoorn, die in het nabij gelegen Wijckel ligt begraven. Sloten was in vestingtermen de ideale stad, haar vorm heeft veel van een ui, het stadje wordt dan ook wel de “sipelstêd” (uistad) genoemd. In Sloten wordt de “Sipelsneon” gehouden, een jaarmarkt die op de laatste zaterdag van juni wordt gehouden.

Elfsteden Estafette Checkpoint Sloten

Checkpoint 2 ❯ Neutralisatie

+/- 106.4 kilometer ❯ Workum, Sportcentrum de Rolpeal, Weverswei 2
Open     Dicht

Workum (Fries: Warkum) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân. Workum heeft sinds 1399 stadsrechten en is daarmee een van de jongste Friese elf steden. De stad bestond uit de Wymerts, een gegraven waterweg die de haven met de Friese binnenmeren verbond. In de loop der jaren kreeg de Wymerts diverse zijarmen. Sinds de Wymerts in 1785 gedempt werd, is er in het midden een plein, de Merk, dat de Noard en het Súd verbindt. Enkele zijarmen zijn nog te bereiken via de Dolte. Een deel van Workum is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt tientallen rijksmonumenten.

Elfsteden Estafette Checkpoint Workum

Checkpoint 3 ❯ Neutralisatie

+/- 152 kilometer ❯ Franeker, Sportcomplex De Trije, Jan Rodenhuisplein 3
Open     Dicht

Franeker (Fries: Frjentsjer) is de hoofdplaats van de gemeente Franekeradeel. Franeker is één van de Friese elf steden en telt bijna 13.000 inwoners. Het is daarmee één van de grotere steden in Friesland. Franeker is vooral bekend om het grote kaatstoernooi wat in de zomer wordt georganiseerd. Franeker heeft een historische binnenstad met veel monumenten, zoals het oude stadhuis, de Martinikerk, het Martenahuis en het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium. Ook vanaf het water is er genoeg te zien is. Franeker is een stad waar niets vanzelfsprekend is. Elfsteden Franeker: een voormalige academiestad bekend als kaatsstad met de belangrijkste kaatswedstrijden van Friesland en haar planetarium.

Elfsteden Estafette Checkpoint Franeker