Checkpoints

Checkpoint 1

+/- 60,5 kilometer ❯ Uithuizen, Menkemaborg, Menkemaweg 2
Open     Dicht

De Menkemaborg is een van de prachtige borgen in de provincie Groningen die nog bewaard is gebleven. De borg werd gebouwd in de veertiende eeuw en is in oorsprong een verdedigbaar ‘steenhuis’ dat in de loop van de eeuwen is vergroot en verfraaid tot het vroeg achttiende-eeuwse barokke huis wat het nu nog is. Van 1682 tot 1902 werd het huis bewoond door leden van de familie Alberda. In 1927 ging de Menkemaborg open als museum. De Menkemaborg wordt omsingeld door grachten. Daartussen liggen bijzondere tuinen. Ten westen van de borg ligt de formele Hollandse tuin die werd gereconstrueerd naar de situatie van rond 1705, met daarin nog verschillende achttiende-eeuwse bloemen- en plantensoorten. Aan het einde van deze tuin ligt de zonnewijzertuin.

Noorder Rondrit Estafette Menkemaborg

Checkpoint 2 ❯ Neutralisatie

+/- 90,2 kilometer ❯ Leens, Borg Verhildersum, Wierde 40
Open     Dicht

Verhildersum is een borg direct ten oosten van het dorp Leens in de gemeente De Marne van de Nederlandse provincie Groningen. Heden ten dage wordt de borg museaal beheerd en is in 19e-eeuwse stijl ingericht. Aan de achterzijde zijn nog de schietgaten zichtbaar. Verhildersum werd voor het eerst genoemd in 1398. In die periode was het een steenhuis, een verdedigbare woontoren. Vanaf de zestiende eeuw groeide het uit tot een woonhuis. Vanaf 1587 waren de eigenaren leden van de familie Tjarda van Starkenborgh. De borg wordt omringd door een mooi landgoed en verschillende oude gebouwen zoals een koetshuis en een arbeidershuisje.

Noorder Rondrit Estafette Borg Verhildersum