Estafetteloop vragen en antwoorden

Klik op het + en de veelgestelde vraag van je keuze om de bijbehorende antwoorden te tonen.

220 Volt

Bij alle checkpoints is er beperkte 220 volt beschikbaar.

Aandachtspunt Route

Stapvoets rijden over de onverharde wegen. U dient er wel rekening mee te houden dat het asfalt niet overal even goed is als men het in Nederland gewend is.

Afval

Natuurlijk heeft een team al snel een paar vuilniszakken vol en wil iedereen daar zo snel mogelijk vanaf. Als echter iedereen gebruik maakt van de openbare vuilnisbakken, of minstens zo erg vuilniszakken er naast zet of op een willekeurige plek achterlaat, dan is het snel gedaan met de toestemming van de diverse gemeentes om de route over hun wegen te laten lopen. Niet doen dus !

Algemeen Coördinatie Team

Het Algemeen Coördinatie Team werkt als een soort meldkamer en volgen alle teams dag en nacht op de route. In geval van problemen zijn we te bereiken op het alarmnummer +31 6 – 124 205 86. Daarnaast voorzien we de wedstrijdleiding van allerlei gegevens over het verloop van de estafetteloop.

Annuleringsregeling

Zie voor annuleringsregeling tabblad, Algemene Voorwaarden.

Beroemde en Bekende Personen

Hardloop.Events doet geen inhoudelijke mededelingen aan derden over beroemde en bekende personen aan haar events.

Calamiteiten Team

Bij levensbedreigende zaken altijd eerst 112 bellen ! Tijdens het evenement zijn er een aantal teams van de wedstrijdleiding op de route. Zij kunnen waar nodig assistentie verlenen bij ongevallen en andere onverwachte gebeurtenissen. De wedstrijdleiding teams worden aangestuurd door het ACT.

Claxonneren

Het is tijdens het evenement niet toegestaan geluidssignalen te produceren met enig voorwerp dan wel toestel (bijvoorbeeld met de claxon van een auto) waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan worden verstoord.

Continuïteit

Wij verzoeken ieder team nadrukkelijk rekening te houden met het feit dat het evenement slechts mogelijk is (en blijft) met de medewerking van de plaatselijke overheden. Dit betekent in de praktijk dat we met z’n allen een visitekaartje dienen achter te laten, in die zin dat op ons gedrag niets aan te merken valt. Geen rommel achterlaten dus en denk in het bijzonder aan de geluidsoverlast voor de plaatselijke bevolking ’s nachts. Tref daarom van tevoren maatregelen voor je eigen afvalinzamelingen / bewaring tijdens het evenement. Aangezien door het niet naleven van deze regels de continuïteit van het evenement in gevaar komt, worden teams die zich niet houden aan deze regels uitgesloten van deelname, nu en in de toekomst.

EHBO, onderweg

Hardloop.Events heeft een uitgebreid netwerk van medische dienstverlening. De hulpverleners van de EHBO zorgen ervoor dat de medische zorg zo optimaal mogelijk verloopt. Voor de veiligheid van de lopers zijn er enkele AED’s (Automatische Externe Defibrillator)aanwezig. De evenementen van Hardloop.Events zijn “Hartsave”. De EHBO is aanwezig op de start- en finishplaats en de checkpoints. Wees er echter altijd van bewust dat je bij sportactiviteiten zelf primair verantwoordelijk bent voor je gezondheid.

Elektrische fiets

Het is niet toegestaan om tijdens events van Hardloop.Events een elektrische fiets te gebruiken.

Eten en drinken onderweg

Gedurende de Estafette heb je voor alle teamleden eten en drinken nodig. Dit wordt niet door de organisatie verzorgd en moet dus door je team zelf worden meegenomen. Natuurlijk kun je proberen zoveel mogelijk van dit soort zaken gesponsord te krijgen.

Fiets plaatjes

U ontvangt 2 fietsplaatjes die voorop op de fiets wordt gemonteerd met tyribs. De begeleidende auto’s worden voorzien van een raamsticker waarop evenement en teamnummer staan. U ontvangt geen startnummers voor op de kleding.

Fiets, welke is geschikt

Voor de meeste trajecten is de mountainbike een zeer geschikte fiets. De mountainbike is er in vele soorten, maten, gewichten en prijsklassen. Een mountainbike is standaard voorzien van brede banden met flinke noppen voor de hoognodige grip. Daarnaast heeft een mountainbike minimaal 21 versnellingen, zodat je iedere hellingshoek kan overbruggen. Een zogenaamde “hardtail” heeft vering in de voorvork, waardoor de schokken worden opgevangen. Een “fully” heeft ook vering aan de achterkant van de fiets waardoor het afdalen nog comfortabeler wordt.

Geluid

Omdat het evenement non-stop doorgaat, willen we nog wel eens vergeten dat ‘normale’ mensen ook gewoon willen slapen. Voor hen is het dus heel vervelend als er dan opeens een ronkende generator wordt gestart. Of er een enthousiaste, wat luidruchtige groep sporters voor hun deur een basiskamp opslaat en de dag nog even doorneemt. Minstens zo vervelend is het als een team een heerlijk rustig plekje heeft gevonden om even een hazenslaapje te doen, om dan gewekt te worden door de generator van een ander team… Kortom, wees wijs en houd rekening met de omgeving en het moment.

Gemiddelde loopsnelheid

Deze snelheid moet je al weten voordat het evenement van start gaat. De minimale snelheid is 10 km/per uur, de maximale snelheid die je kunt opgeven is 15 km/per uur. De snelheid van je team dien je 3 tot 4 weken voor de start van het evenement door te geven. Dit omdat de teams op basis van deze snelheid worden ingedeeld in een bepaalde startgroep. Een en ander vloeit voort uit het feit dat de finish in enkele uren moet plaats vinden, terwijl de onderlinge snelheidsverschillen van teams dusdanig groot zijn dat dit op een andere manier niet mogelijk is. Het is dus belangrijk dat je een zo correct mogelijke, gemiddelde snelheid opgeeft. Het is dan ook sterk aan te raden een oefenloop te houden, waarbij de omstandigheden zoals bij de Estafette voor een deel kunnen worden geoefend.

Generale nachtelijke repetitie

Het is een goede oefening voor lopers en fietsers om een beetje te wennen aan het lopen en fietsen ‘s nachts, waarbij in het donker geoefend kan worden met wissels, kaartlezen (kaartlezen is gedurende de nacht een speciale uitdaging) en verlichting. Alle teamleden krijgen dan een indruk van wat ze kunnen verwachten tijdens het evenement.

Goede Doelen

Bij evenementen van Hardloop.Events is het mogelijk om je eigen goede doel te promoten en te ondersteunen.

Herkenningstekens Voertuigen

Op de aan de deelnemende ondersteunings motorvoertuigen dienen de door de organisatie verstrekte stickers met deelnemers nummer aan de voorzijde van het voertuig, duidelijk zichtbaar worden opgeplakt (rechts onder in de hoek) gezien vanuit de bestuurder zijn positie. Het herkenningsteken bestaat uit het teamnummer en het jaartal van het evenement. Hierdoor kan de wedstrijdleiding (en ook de andere teams) zien bij welk team een bepaald voertuig hoort. De herkenningstekens worden voorafgaand aan het evenement uitgedeeld.

Hoeveel auto’s heb je nodig

Er mogen voor ondersteuning in totaal maximaal twee motorvoertuigen worden ingezet.

Kaartlees plank

Vergeet geen goede kaartlees plank ! Een stevige, met een goed hard bord waarop je je kaarten kunt bevestigen. Dit kun je doen met postelastieken. Kaarten plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), dan hoef je ze enkel in je fietstas of naar achteren te schuiven als de kaart uit is. Hier bestaan veel systemen voor dus zelf kijken wat jij het prettigst vind.

Kleding

Neem voldoende warme kleding mee. Het kan (‘s nachts) namelijk flink koud zijn en van het fietstempo wordt je waarschijnlijk niet al te warm. Vergeet niet handschoenen mee te nemen, de nachten kunnen erg koud zijn.

Laat een loper nooit alleen

Blijf in elke situatie bij elkaar, zeker in noodsituaties is het van belang dat er meerdere mensen aanwezig zijn.

Melden bij de Organisatie

Het team dient zich minimaal 1 uur voor aanvang van de starttijd te melden bij de inschrijfbalie van de organisatie. Het team dient zich 30 minuten voor de starttijd te melden in het startveld. Aanwijzingen door medewerkers van Hardloop.Events dient men altijd op te volgen.

Noodoproepen en Informatie

Tijdens het evenement is de organisatie bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer +31 ( 6 – 124 205 86) Dit is het nummer van het ACT dat 24 uur non-stop tijdens het evenement wordt bemand. Vanaf vrijdagmorgen wordt er geen e-mail meer gelezen dus als u ons wil contacteren kunt u ons het beste even bellen. Het ACT weet waar alle teams zich bevinden en zorgt voor de registratie van alle gegevens. Ook zorgt het ACT er voor dat bij een eventuele calamiteit alles geregeld wordt. In levensbedreigende situaties bel je natuurlijk eerst 112 en vervolgens dit nummer van het ACT.

Oefenloop

Om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde snelheid van een team is het zeer aan te raden om een oefenloop te organiseren. Je loopt dan met het team volgens de regels van het reglement een bepaalde afstand. Ook is het verstandig delen van het parcours te verkennen. Dit kan natuurlijk ook in een oefenloop die je zelf organiseert.

Organisatie Brief

Mochten er zich op straat problemen voordoen, dan is er een organisatie brief in 2 talen waarin wordt uitgelegd waar wij mee bezig zijn.

Protestbrief

Indien er zich, naar jouw idee, een onregelmatigheid heeft voorgedaan tijdens het evenement kun je hierover een protest indienen. De voorwaarden vind je in het reglement.

Reglement

In dit document staan alle regels en sancties. Het reglement is altijd te vinden op de website.

Route

De route staat als download op de website. Er komen een aantal autosplits in voor. Dit kan dus betekenen dat je op bepaalde delen niet met een motorvoertuig kan of mag komen. Er wordt wel aangegeven waar welke voertuigen wel en niet mogen komen. Ook in de laatste weken kunnen er altijd (kleine) wijzigingen ontstaan door actuele omstandigheden. Het is ten sterkste aan te bevelen om de route te verkennen, zeker als je team voor het eerst aan een evenement van Hardloop.Events deelneemt.

Route Verkennen

Het, vooraf, narijden van de route aan de hand van de routebeschrijving is zeer sterk aan te raden voor iedereen. Je bent namelijk verplicht de route exact te volgen. Bij verkeerd lopen dien je dezelfde weg wederom lopend terug te gaan tot aan de locatie waar je van de route afweek. Bij ieder checkpoint dient jullie passage conform het reglement te worden geregistreerd. Naast de routebeschrijving is het zinvol, zo niet noodzakelijk, om ook de beschikking te hebben over goede wegenkaarten aangezien slechts een auto navigatiesysteem tijdens de estafetteloop niet altijd praktisch is Het lezen van de route vergt enige oefening en bepaalde stukken van de route zijn knap lastig. Zeker als het donker is, je vermoeid raakt of het toch al even tegenzit. Laat je dus niet verrassen en ga op tijd de route verkennen.

Routebeschrijving

Het is belangrijk de route te verkennen. Je bent namelijk verplicht de route exact te volgen. Bij verkeerd lopen dien je dezelfde weg wederom lopend terug te gaan tot aan de locatie waar je van de route afweek. Bij ieder checkpoint dient jullie passage conform het reglement te worden geregistreerd. Naast de routebeschrijving is het zinvol, zo niet noodzakelijk, om ook de beschikking te hebben over goede wegenkaarten.

Routeboek

Het is raadzaam om als u het routeboek uitgedraaid heeft om deze te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), dit wordt niet door de organisatie verstrekt.

Startprocedure

Er wordt door een deelnemend team gestart op een door de Organisatie bepaald tijdstip. Ieder team moet 30 minuten voor het starttijdstip van het team zich present melden voor de start bij de starter van Hardloop.Events.

Team Wijzigingen

Team wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement. Daarna kan een team wijziging niet meer in behandeling genomen worden.

Tijdslimiet

Gedurende de estafetteloop zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale achterstand van deelnemende teams. Om 18.00 uur wordt de finish afgesloten en stopt de tijdswaarneming.

Uitvallen

Mocht je team onverhoopt uitvallen tijdens het evenement laat dit dan direct weten aan het ACT. Zij kunnen je eventueel ook assisteren als er zich omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken. Door uitvallers tijdens de Estafette mag een team finishen met een geringer aantal.

Verlichting Voertuigen

Minstens zo belangrijk als de verlichting van de deelnemers. Maar ga hierbij uit van de standaard verlichting en gebruik deze op de juiste wijze. Groot licht is wellicht prettig rijden in een donker bos, maar blijf rekening houden met lopers en fietsers voor je. Ook als je langs de kant stil staat, geeft dit hinder voor deelnemers. Alarmlichten gebruik je in een onvoorziene gevaarlijke situatie. Meer licht als standaard aanwezig op een voertuig is verboden. Dus geen zwaailichten op het dak of schijnwerpers. Zie voor alle informatie hierover het reglement.

Verzekering

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. U bent niet verzekerd door Hardloop.Events.

Wijze van wisselen lopers

Er mag zo vaak als wenselijk door de geregistreerde lopers worden gewisseld met de loopbeurt. Een loper die de loopbeurt van de op dat moment zijnde loper overneemt moet deze aantikken bij overname.