Reglementen


Welkom! Hier kun je de reglementen voor de Spa-Francorchamps Run vinden. Het is belangrijk om de regels en voorschriften te kennen voordat je deelneemt aan een evenement op dit iconische circuit, zodat je een veilige en plezierige race ervaring hebt. Om ervoor te zorgen dat het evenement soepel verloopt en iedereen veilig blijft, moeten deelnemers aan de Spa-Francorchamps Run zich houden aan specifieke reglementen. Deze reglementen omvatten onder andere vereisten voor deelname, registratieprocedures, starttijden, afstandsregels en veiligheidsvoorschriften.

Om te voorkomen dat je wordt gediskwalificeerd of andere deelnemers in gevaar brengt, is het belangrijk om de regels en voorschriften van de Spa-Francorchamps Run te begrijpen voordat je deelneemt. Neem de tijd om de reglementen zorgvuldig door te lezen en stel eventuele vragen aan de organisatoren van het evenement om eventuele onduidelijkheden te verduidelijken. Als deelnemer aan de Spa-Francorchamps Run is het van groot belang om niet alleen de regels en voorschriften te begrijpen, maar ook om respect te tonen voor andere deelnemers. Op deze manier kunnen we allemaal samen genieten van een leuk en veilig evenement op dit legendarische circuit. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het een onvergetelijke ervaring wordt voor iedereen!

Als je van plan bent om deel te nemen aan de Spa-Francorchamps Run, dan is het belangrijk om jezelf voor te bereiden op een geweldige race ervaring. Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de regels en voorschriften en dat je deze respecteert tijdens het evenement. Op deze manier kan iedereen genieten van een geweldige en veilige race. Veel succes en plezier tijdens de Spa-Francorchamps Run!

Alles wat u moet weten over de reglementen van de Spa Francorchamps Run


Huisdieren, voorwerpen zoals kinderwagens, fietsen, rolstoelen, spandoeken, enzovoort mogen niet worden meegenomen.

De deelnemers wordt gevraagd om zich op een manier die gebruikelijk is voor wegatletiek, lopend voort te bewegen over het parcours dat de organisator heeft uitgezet.

Om herkenbaar te zijn voor de organisatie dienen deelnemers een startnummer te dragen, welke zij van de organisatie uitgereikt krijgen.

De deelnemer wordt geacht de instructies op te volgen van personen die door hun kleding of uiterlijke kenmerken duidelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

Indien een deelnemer zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien dit om medische redenen of voor een ordelijk verloop van het evenement nodig wordt geacht, heeft de organisator het recht om de deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen.

Om deel te kunnen nemen aan het evenement, dient een deelnemer op de dag zelf tenminste een bepaalde leeftijd te hebben bereikt. Voor de 14 kilometer is de minimumleeftijd 16 jaar en voor de 7 kilometer is de minimumleeftijd 14 jaar.

Als deelnemer wordt er van je verwacht dat je geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en dat je geen afval achterlaat. Daarnaast is het ook verboden om in de natuur te wildplassen. Zo zorgen we er samen voor dat we het evenement veilig en verantwoord kunnen beleven.

Tijdens het evenement is het niet toegestaan om expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. Het wordt daarom afgeraden om dergelijke uitlatingen te doen.

De organisator is verantwoordelijk voor het toewijzen van een startvak aan elke individuele deelnemer. Het is de plicht van de deelnemer om minimaal vijf minuten voor de starttijd aanwezig te zijn in het toegewezen startvak.

De organisator zal aan elke deelnemer een startnummer toewijzen, waarop het deelnamenummer van de persoon vermeld staat. Dit startnummer zal voorafgaand aan de start aan de deelnemer worden verstrekt.

Om deel te kunnen nemen aan het evenement, is het verplicht voor de deelnemer om het startnummer op de borst te bevestigen. Dit nummer wordt verstrekt door de organisator en dient goed zichtbaar te zijn gedurende de wedstrijd.

Het is belangrijk dat het startnummer op een duidelijk zichtbare plaats op de borst van de deelnemer wordt bevestigd en gedragen, zodat de informatie die erop staat goed leesbaar is. Het is niet toegestaan om het startnummer af te snijden of te vouwen, omdat dit de leesbaarheid kan belemmeren.

Het is ten strengste verboden om andere startnummers te dragen dan die zijn verstrekt door de organisator. Indien een deelnemer zich niet houdt aan deze regel, kan dit leiden tot diskwalificatie. Het is dus belangrijk dat de deelnemer het toegewezen startnummer draagt en geen andere nummers gebruikt.

De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die gediskwalificeerd of uitgevallen zijn. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het aantal deelnemers dat nog in de wedstrijd zit duidelijk is en om de veiligheid van andere deelnemers niet in gevaar te brengen. Als een deelnemer gediskwalificeerd of uitgevallen is, moet hij zijn startnummer onmiddellijk aan de organisator geven.

Er wordt een chip gebruikt voor de tijdregistratie en de eindtijden worden afgerond naar boven op hele seconden.

De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd. Elke deelnemer die op tijd de finish haalt, maakt kans op prijzen ter ere van hun prestatie.

De organisator is verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslag en heeft het recht om de uitslag te wijzigen als er onjuistheden worden geconstateerd. Als de uitslag wordt gewijzigd en de deelnemer daardoor geen recht meer heeft op de toegekende prijs, dan moet de deelnemer de prijs teruggeven aan de organisator.

Als je deelneemt aan de marathon of halve marathon, dan gelden er tijdslimieten. Voor de marathon is de tijdslimiet 5 uur en voor de halve marathon is de tijdslimiet 3 uur. Houd hier rekening mee bij het plannen van je deelname en zorg dat je op tijd de finish haalt!

Deelnemers die na 18.00 uur aankomen, worden niet meer geregistreerd omdat de finish dan gesloten is.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen en kledingstukken. De organisator is niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen, inclusief zaken die zijn achtergelaten in kleedaccommodatie die door de organisator beschikbaar is gesteld.

Om deel te nemen is het verplicht dat deelnemers een volledige verzekering hebben afgesloten. Zo zijn de deelnemers optimaal beschermd tijdens het evenement.

Alleen degenen met een ontheffingsvignet van de organisatie mogen de wedstrijd en recreatieloop in auto’s volgen. Dit is de enige manier waarop de veiligheid van de deelnemers kan worden gewaarborgd.

De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor ziekten, ongevallen of vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders tijdens de karavaan. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers en begeleiders om voorzorgsmaatregelen te nemen en verzekerd te zijn voor deze gebeurtenissen.

Indien dit reglement niet wordt opgevolgd, behoudt de organisatie zich het recht voor om de betrokken deelnemers of begeleiders te diskwalificeren.

De organisator heeft het laatste woord in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van de deelnemer aan het evenement en maken deel uit van deze reglementen.