Hoe het werkt, Estafette Evenement

 

Hoe het werkt, Estafette Evenement


Deelname aan een estafette evenement van Hardloop.Events is mogelijk voor estafette teams bestaande uit uit minimaal 6 personen en maximaal 12 personen.

De start zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de opgegeven loopsnelheden zodat alle teams binnen een bepaald tijdsbestek zullen finishen.

Er is constant 1 loper bij de weg die begeleid wordt door minimaal één fietser die tevens navigeert.

De gehele afstand wordt gelopen door het basis team inclusief de teamcaptain. Je mag gedurende het evenement afwisselend lopen, fietsen & autorijden.

Winnaar is het team dat de totale afstand het snelst aflegt conform de reglementen.

 

 

Verplichting van GPS


Een reden waarom we het gebruik van de GPS verplicht stellen is het volgende;

Er zijn op sommige plaatsen langs de route geen straatnamen (omdat er geen straatnamen zijn voor die specifieke paden in het bos) of die zijn moeilijk te zien te velde (omdat er geen bordjes staan, of omdat het nacht zal zijn).

We raden zeker aan om het routeboek complementair te gebruiken want het overzicht van de kaart is een uitstekend referentie/controlemiddel.

 

 

Checkpoint & Waypoint Informatie


Een belangrijk onderdeel van het estafette evenement zijn de checkpoints onderweg.

Deze checkpoints noteren de tijden als de teams passeren. Op die manier kan men steeds nagaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.

Bij de checkpoints onderweg is optioneel Koffie, Thee & Coup-a-Soup verkrijgbaar.

 

 

Neutralisatie


Alle teams moeten bij inschrijving een te verwachte loopsnelheid opgeven teneinde te bepalen wanneer er gestart moet worden en wat bij benadering de vermoedelijke finishtijd wordt. Omdat de organisatie uit ervaring weet dat er voor 90% harder wordt gelopen dan is opgegeven en de teams daardoor vele uren eerder de finish kunnen bereiken, is hiervoor een oplossing gevonden.

Het is uit oogpunt van afspraken met diverse instanties, heel belangrijk om binnen de door de organisatie geplande tijdslimieten te blijven. Met onderstaande maatregel voorkom je dat teams een checkpoint of finish veel te vroeg passeren en het tijdschema verstoren. Tevens bereik je hiermee dat het een echte wedstrijd wordt en kun je een juiste einduitslag berekenen.

De maatregel is als volgt; bij het veel te vroeg bereiken / passeren van de checkpoints kan een neutralisatie tijd voor de betreffende teams worden opgelegd / ingesteld. Dit houdt dus in dat het mogelijk is een hogere snelheid te lopen dan opgegeven, maar dat bij eerdere passage van een checkpont het team even ‘wordt stilgezet’. Het team mag pas weer vertrekken als de ‘te snel gelopen tijd’ is verstreken.

Voordeel van deze maatregel is dat de teams onderling elkaar vaker zullen treffen, wat de wedstrijd ten goede komt. Een en ander is altijd ter beoordeling van de wedstrijdleiding en moeten door de teams ten alle tijde worden opgevolgd.

Om een netto looptijd te verwezenlijken worden de werkelijk gelopen tijden tussen de start, checkpoints en finish bij elkaar opgeteld om zo tot een definitieve eindtijd te komen.