Hoe werkt een estafetteloop

 

Estafetteloop betekenis


Estafette (ook wel aflossingen genoemd) is een snelheidswedstrijd waarbij leden van een team achtereenvolgens een deel van de totaalafstand afleggen.

 

Hoe werkt een estafetteloop


Hardlopen. Fietsen. Autorijden. Navigeren. Slapen & Herhaling. Een estafetteloop waar je hardloopt, fietst, auto rijd, navigeert en slaapt (als je geluk hebt) deze cyclus wordt 24 uur herhaald.

Deelname aan een estafetteloop van Hardloop.Events is mogelijk voor estafette teams bestaande uit uit minimaal 6 personen en maximaal 12 personen, inclusief begeleiding.

De start zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de opgegeven loopsnelheden zodat alle teams binnen een bepaald tijdsbestek zullen finishen.

Er is constant 1 loper bij de weg die begeleid wordt door minimaal één fietser die tevens navigeert.

De gehele afstand wordt gelopen door het basis team inclusief de teamcaptain. Je mag gedurende het evenement afwisselend lopen, fietsen & autorijden.

Winnaar is het team dat de totale afstand het snelst aflegt conform de reglementen.

 

Routeboek


U kunt de route bekijken, afdrukken & downloaden naar smartphone, GPS of computer.

Het is raadzaam om als u het routeboek uitgedraaid heeft om deze te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), de organisatie verstrekt geen routeboeken.

Omleidingsroutes Voertuigen. Lopers en fietsers kunnen hier wel door, maar dit is niet geschikt voor de begeleidende wagens die moeten omrijden. Het routeboek geeft de omleidingsroutes aan voor voertuigen.

 

Opsplitsing route


Uit praktische overweging-en is het gehele traject opgesplitst in deeltrajecten.

Deze deeltrajecten hebben allemaal een verschillende lengte en zijn opgesplitst zodat ze op de meeste GPS toestellen makkelijk te gebruiken zijn en toch voldoende detail geven over het traject (technisch vertaald wil dit zeggen dat er voldoende via-punten en vormpunten zijn).

Het begin en het einde van een traject komt dus niet overeen met hoe een team haar loop wenst op te splitsen en/of hoe een team een aflossing wenst in te lassen. Het is ook niet gekoppeld aan de locatie van een checkpoint.

 

Neutralisatie


Bij het veel te vroeg bereiken / passeren van de checkpoints kan een neutralisatie tijd voor de betreffende teams worden opgelegd / ingesteld. Dit houdt dus in dat het mogelijk is een hogere snelheid te lopen dan opgegeven, maar dat bij eerdere passage van een checkpont het team even ‘wordt stilgezet’. Het team mag pas weer vertrekken als de ‘te snel gelopen tijd’ is verstreken.

Voordeel van deze maatregel is dat de teams onderling elkaar vaker zullen treffen, wat de wedstrijd ten goede komt. Een en ander is altijd ter beoordeling van de wedstrijdleiding en moeten door de teams ten alle tijde worden opgevolgd.

Om een netto looptijd te verwezenlijken worden de werkelijk gelopen tijden tussen de start, checkpoints en finish bij elkaar opgeteld om zo tot een definitieve eindtijd te komen.