Hoe werkt een estafetteloop

 

Hoe werkt een estafetteloop


Voor degenen die niet vertrouwd zijn met Hardloop.Events Nederland, wij organiseren estafette lopen en de Spa-Francorchamps Run in Nederland en in de Benelux.

De estafette lopen beginnen op zaterdagavond om 18.00 uur en eindigen op zondagavond om 18.00 uur. De estafetteloop gaat 24 uur non-stop door ook tijdens de nachtelijke uren.

Er is constant 1 loper bij de weg die begeleid wordt door minimaal één fietser die tevens navigeert.

De start zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de opgegeven loopsnelheden zodat alle teams binnen een bepaald tijdsbestek zullen finishen.

Hardlopen. Fietsen. Autorijden. Navigeren. Slapen & Herhaling. Een estafetteloop waar je hardloopt, fietst, auto rijd, navigeert en slaapt (als je geluk hebt) deze cyclus wordt 24 uur herhaald.

Deelname aan een estafetteloop van Hardloop.Events is mogelijk voor estafette teams bestaande uit uit minimaal 6 personen en maximaal 12 personen, inclusief begeleiding.

De gehele afstand wordt gelopen door het basis team inclusief de teamcaptain. Je mag gedurende het evenement afwisselend lopen, fietsen & autorijden.

 

Routeboek


U kunt de route bekijken, afdrukken & downloaden naar smartphone, GPS of computer.

Het is raadzaam om als u het routeboek uitgedraaid heeft om deze te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), de organisatie verstrekt geen routeboeken.

Omleidingsroutes Voertuigen. Lopers en fietsers kunnen hier wel door, maar dit is niet geschikt voor de begeleidende wagens die moeten omrijden. Het routeboek geeft de omleidingsroutes aan voor voertuigen.

Bekijk hier alle routes van Hardloop.Events

 

Wisselplaatsen


De wisselplaatsen kunt u zelf van te voren bepalen. U kunt de coördinaten van de wisselplaatsen in uw GPS zetten.

Zorg ervoor dat alle noodzakelijke goederen, voeding en water in het busje aanwezig zijn, voordat je naar een wisselplaats vertrekt

Op de wisselplaats kunt u zich verzorgen wat eten en rusten.

Bepaal de wisselplaatsen altijd op strategische plaatsen, zoals op een overzichtelijke plek waar je de lopers aan kunt zien komen. Uiteraard op een veilige plek.

 

Opsplitsing route


Uit praktische overweging-en is het gehele traject opgesplitst in deeltrajecten. Tevens is er een aparte auto-route beschikbaar in 4 delen vanwege de delen in de route die niet per auto zijn te volgen.

Deze deeltrajecten hebben allemaal een verschillende lengte en zijn opgesplitst zodat ze op de meeste GPS toestellen makkelijk te gebruiken zijn en toch voldoende detail geven over het traject (technisch vertaald wil dit zeggen dat er voldoende via-punten en vormpunten zijn).

Het begin en het einde van een traject komt dus niet overeen met hoe een team haar loop wenst op te splitsen en/of hoe een team een aflossing wenst in te lassen. Het is ook niet gekoppeld aan de locatie van een checkpoint.

 

Neutralisatie


Bij het veel te vroeg bereiken / passeren van de checkpoints kan een neutralisatie tijd voor de betreffende teams worden opgelegd / ingesteld. Dit houdt dus in dat het mogelijk is een hogere snelheid te lopen dan opgegeven, maar dat bij eerdere passage van een checkpont het team even ‘wordt stilgezet’. Het team mag pas weer vertrekken als de ‘te snel gelopen tijd’ is verstreken.

Voordeel van deze maatregel is dat de teams onderling elkaar vaker zullen treffen, wat de wedstrijd ten goede komt. Een en ander is altijd ter beoordeling van de wedstrijdleiding en moeten door de teams ten alle tijde worden opgevolgd.

Om een netto looptijd te verwezenlijken worden de werkelijk gelopen tijden tussen de start, checkpoints en finish bij elkaar opgeteld om zo tot een definitieve eindtijd te komen.