Neutralisatie

 

Neutralisatie


Alle teams moeten bij inschrijving een te verwachte loopsnelheid opgeven teneinde te bepalen wanneer er gestart moet worden en wat bij benadering de vermoedelijke finishtijd wordt. Omdat de organisatie uit ervaring weet dat er voor 90% harder wordt gelopen dan is opgegeven en de teams daardoor vele uren eerder de finish kunnen bereiken, is hiervoor een oplossing gevonden.

Het is uit oogpunt van afspraken met diverse instanties, heel belangrijk om binnen de door de organisatie geplande tijdslimieten te blijven. Met onderstaande maatregel voorkom je dat teams een checkpoint of finish veel te vroeg passeren en het tijdschema verstoren. Tevens bereik je hiermee dat het een echte wedstrijd wordt en kun je een juiste einduitslag berekenen.

De maatregel is als volgt; bij het veel te vroeg bereiken / passeren van de checkpoints kan een neutralisatie tijd voor de betreffende teams worden opgelegd / ingesteld. Dit houdt dus in dat het mogelijk is een hogere snelheid te lopen dan opgegeven, maar dat bij eerdere passage van een checkpont het team even ‘wordt stilgezet’. Het team mag pas weer vertrekken als de ‘te snel gelopen tijd’ is verstreken.

Voordeel van deze maatregel is dat de teams onderling elkaar vaker zullen treffen, wat de wedstrijd ten goede komt. Een en ander is altijd ter beoordeling van de wedstrijdleiding en moeten door de teams ten alle tijde worden opgevolgd.

Om een netto looptijd te verwezenlijken worden de werkelijk gelopen tijden tussen de start, checkpoints en finish bij elkaar opgeteld om zo tot een definitieve eindtijd te komen.