Veelgestelde Vragen

Klik op het + en de veelgestelde vraag van je keuze om de bijbehorende antwoorden te tonen en te sluiten.

Afval

Natuurlijk heeft een team al snel een paar vuilniszakken vol en wil iedereen daar zo snel mogelijk vanaf. Als echter iedereen gebruik maakt van de openbare vuilnisbakken, of minstens zo erg vuilniszakken er naast zet of op een willekeurige plek achterlaat, dan is het snel gedaan met de toestemming van de diverse gemeentes om de route over hun wegen te laten lopen. Niet doen dus !

Algemeen Coördinatie Team

Het Algemeen Coördinatie Team werkt als een soort meldkamer en volgen alle teams dag en nacht op de route. In geval van problemen zijn we 24 uur te te bereiken op het telefoonnummer +31 6 – 124 205 86. Daarnaast voorzien we de wedstrijdleiding van allerlei gegevens over het verloop van de estafetteloop en onderhouden we alle contacten tussen teams, organisatie en thuisblijvers.

In levensbedreigende situaties bel je natuurlijk eerst 112 en vervolgens het nummer van het Algemeen Coördinatie Team.

Annuleringsregeling

Zie voor annuleringsregeling tabblad, Algemene Voorwaarden.

Calamiteiten Team

Bij levensbedreigende zaken altijd eerst 112 bellen ! Tijdens het evenement zijn er een aantal teams van de wedstrijdleiding op de route. Zij kunnen waar nodig assistentie verlenen bij ongevallen en andere onverwachte gebeurtenissen. De wedstrijdleiding teams worden aangestuurd door het ACT.

Checkpoint (CP)

Op de route vind je checkpoints, hier wordt geregistreerd welk team er hoe laat voorbij komt. De CP’s hebben vastgestelde openings- en sluitingstijden die vooraf bekend worden gemaakt. Bij alle checkpoints is er beperkte 220 volt beschikbaar.

Elektrische Fiets

Het is niet toegestaan om tijdens events van Hardloop.Events een elektrische fiets te gebruiken.

Eten en Drinken

Gedurende de estafetteloop heb je voor alle teamleden eten en drinken nodig. Dit wordt niet door de organisatie verzorgd en moet dus door je team zelf worden meegenomen. Natuurlijk kun je proberen zoveel mogelijk van dit soort zaken gesponsord te krijgen.

Fietsplaatjes

U ontvangt 2 fietsplaatjes met tyribs die voorop op de fiets wordt gemonteerd. U ontvangt geen startnummers voor op de kleding.

Geluid

Aandachtspunt : Omdat het evenement non-stop doorgaat, willen we nog wel eens vergeten dat ‘normale’ mensen ook gewoon willen slapen. Voor hen is het dus heel vervelend als er dan opeens een ronkende generator wordt gestart. Of er een enthousiaste, wat luidruchtige groep sporters voor hun deur een basiskamp opslaat en de dag nog even doorneemt. Kortom, wees wijs en houd rekening met de omgeving en het moment.

Individueel inschrijven?

De estafettelopen van Hardloop.Events zijn team evenementen. Het is niet mogelijk je als individu in te schrijven.

Instapvak

Alle teamleden mogen het laatste stukje van de route op het parcours. Het instapvak is aangegeven in de route.

Gemiddelde Loopsnelheid

Deze snelheid moet je al weten voordat het evenement van start gaat. De minimale snelheid is 10 km/per uur, de maximale snelheid die je kunt opgeven is 15 km/per uur. De snelheid van je team dien je 3 tot 4 weken voor de start van het evenement door te geven. Dit omdat de teams op basis van deze snelheid worden ingedeeld in een bepaalde startgroep.

Een en ander vloeit voort uit het feit dat de finish in enkele uren moet plaats vinden, terwijl de onderlinge snelheidsverschillen van teams dusdanig groot zijn dat dit op een andere manier niet mogelijk is. Het is dus belangrijk dat je een zo correct mogelijke, gemiddelde snelheid opgeeft. Het is dan ook sterk aan te raden een oefenloop te houden, waarbij de omstandigheden zoals bij de estafetteloop voor een deel kunnen worden geoefend.

Nachtelijke Repetitie

Het is een goede oefening voor lopers en fietsers om een beetje te wennen aan het lopen en fietsen ‘s nachts, waarbij in het donker geoefend kan worden met wissels, kaartlezen (kaartlezen is gedurende de nacht een speciale uitdaging) en verlichting. Alle teamleden krijgen dan een indruk van wat ze kunnen verwachten tijdens het evenement.

Noodsituatie

Blijf in elke situatie bij elkaar, zeker in noodsituaties is het van belang dat er meerdere mensen aanwezig zijn.

Medische Zorg

De hulpverleners van de EHBO zorgen ervoor dat de medische zorg zo optimaal mogelijk verloopt. Voor de veiligheid van de lopers zijn er enkele AED’s (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. Wees er echter altijd van bewust dat je bij sportactiviteiten zelf primair verantwoordelijk bent voor je gezondheid.

Oefenloop

Om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde snelheid van een team is het zeer aan te raden om een oefenloop te organiseren. Je loopt dan met het team volgens de regels van het reglement een bepaalde afstand. Ook is het verstandig delen van het parcours te verkennen.

Organisatie Brief

Mochten er zich op straat problemen voordoen, dan is er een organisatie brief in 2 talen waarin wordt uitgelegd waar wij mee bezig zijn.

Protestbrief

Indien er zich, naar jouw idee, een onregelmatigheid heeft voorgedaan tijdens het evenement kun je hierover een protest indienen. De voorwaarden vind je in het reglement.

Reglement

In dit document staan alle regels en sancties. Het reglement is altijd te vinden op de website.

Route

De route van Hardloop.Events staat als download op de website. Het kan dus betekenen dat je op bepaalde delen niet met een voertuig kan of mag komen.  Stapvoets rijden over de onverharde wegen. U dient er wel rekening mee te houden dat het asfalt niet overal even goed is als men het in Nederland gewend is.

Routeboek

Het is raadzaam om als u het routeboek uitgedraaid heeft om deze te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn), dit wordt niet door de organisatie verstrekt.

Social Media

Hardloop.Events is actief op verschillende social media. Zo zijn we te vinden op Facebook, YouTube en Instagram. Via deze kanalen communiceren wij geregeld nieuws, maar ook feitjes, weetjes, motivatie quotes en foto’s.

Startprocedure

Er wordt door een deelnemend team gestart op een door de organisatie bepaald tijdstip. Het team dient zich minimaal 1 uur voor aanvang van de starttijd te melden bij de inschrijfbalie van de organisatie en 15 minuten voor de starttijd te melden in het startveld. Aanwijzingen door medewerkers van Hardloop.Events dient men altijd op te volgen.

Teamcaptain

De teamcaptain van een team is voor de organisatie erg belangrijk. Hij of zij is namelijk het aanspreekpunt voor het gehele team. Dit betekent onder andere dat alle correspondentie voor het team aan de teamcaptain wordt gericht en dat de teamcaptain de verplichting heeft zijn teamleden te informeren.

Het betekent ook dat de teamcaptain als spreekbuis voor het team optreedt richting de organisatie. Teamleden kunnen bij hem of haar terecht voor vragen, die hij/zij eventueel doorzet naar de organisatie.

Teamnummer

Je team krijgt bij inschrijving een nummer toegewezen. Dit nummer is erg belangrijk, ook in alle correspondentie. Zorg dus dat je dit nummer altijd vermeldt, ook bij overschrijvingen via de bank. Voorafgaand aan het evenement ontvang je stickers voor op de voertuigen plaats deze aan de voorzijde van het voertuig. Rechts onder in de hoek gezien vanuit de bestuurder zijn positie, deze nummers dienen altijd goed zichtbaar te zijn.

Team Wijzigingen

Team wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 14 dagen voor het evenement. Daarna kan een team wijziging niet meer in behandeling genomen worden.

Tijdslimiet

Gedurende de estafetteloop zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale achterstand van deelnemende teams. Om 18.00 uur wordt de finish afgesloten en stopt de tijdswaarneming.

Veiligheid

Het is, hoe dan ook, een hele prestatie om een evenement van Hardloop.Events te doen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich goed realiseert dat dit gevaren kan opleveren. Goede verlichting is dan ook belangrijk, maar ook het naleven van een aantal regels is belangrijk. Allereerst natuurlijk de (ter plaatse) geldende verkeersregels. Natuurlijk wil een loper of fietser liever doorlopen als het verkeerslicht op rood staat, zeker laat in de nacht. Maar als je wellicht toch al niet helemaal ‘fris’ meer bent, zie je misschien toch net iets over het hoofd op die ‘stille’ kruising. Niet doen dus!

Voertuigen

Er mogen voor ondersteuning in totaal maximaal twee motorvoertuigen per team worden ingezet.

Verkennen Route

Het vooraf rijden van de route aan de hand van de routebeschrijving is zeer sterk aan te raden voor iedereen. Het lezen van de route vergt enige oefening en bepaalde stukken van de route zijn knap lastig. Zeker als het donker is, je vermoeid raakt of het toch al even tegenzit.

Verlichting Deelnemers

Goede verlichting van de deelnemers is belangrijk. Loper en fietsers moeten goed te zien zijn. Realiseer je dat, zeker in het buitenland er lange, onverlichte stukken in het parcours zitten. Daarom moeten alle deelnemers een goedgekeurd hesje dragen én verlichting hebben: dus ook de loper.

Verlichting Voertuigen

Minstens zo belangrijk als de verlichting van de deelnemers. Maar ga hierbij uit van de standaard verlichting en gebruik deze op de juiste wijze. Groot licht is wellicht prettig rijden in een donker bos, maar blijf rekening houden met lopers en fietsers voor je. Ook als je langs de kant stil staat, geeft dit hinder voor deelnemers. Alarmlichten gebruik je in een onvoorziene gevaarlijke situatie. Meer licht als standaard aanwezig op een voertuig is verboden. Dus geen zwaailichten op het dak of schijnwerpers. Zie voor alle informatie hierover het reglement.

Uitvallen

Mocht je team onverhoopt uitvallen tijdens het evenement laat dit dan direct weten aan het ACT. Zij kunnen je eventueel ook assisteren als er zich omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken. Door uitvallers tijdens de estafetteloop mag een team finishen met een geringer aantal.

Verzekering

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. U bent niet verzekerd door Hardloop.Events.

Wedstrijdleider

De wedstrijdleider zorgt voor een eerlijk verloop van het evenement en ziet toe op de naleving van de regels.

Wisselen loper

De loper die aan de beurt is, loopt de afgesproken afstand (500 meter, een kilometer, twee kilometer; dit verschilt per team en is een vrije keuze, zolang er maar altijd één loper op de route is). De volgende loper die gaat aflossen wordt naar het betreffende punt gebracht waar hij de route gaat vervolgen (denk hierbij aan de veiligheid). De lopers tikken elkaar af.