Waddenzee Estafette Checkpoint Informatie

Checkpoint & Waypoint Informatie


Waddenzee Estafette checkpoint & waypoint informatie een belangrijk onderdeel tijdens de Waddenzee Estafette.

Deze checkpoints noteren de tijden als de teams passeren. Op die manier kan men steeds nagaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn door-gelopen.

 

 

Nederland CP 1 › Sluizencomplex van Nieuwe Statenzijl › Vrijdag, uur

Waypoint • Breedtegraad 53.230024 • Lengtegraad 7.207833


Kilometer +/- 68 • Nieuwe Statenzijl 2, Nieuwe Statenzijl

 

 

Nieuwe Statenzijl is een gehucht in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen, Nederland


Grensovergang

Nederland & Duitsland, in het uiterste puntje van Nederland vindt u het sluizencomplex van Nieuwe Statenzijl.

Nieuwe Statenzijl (Gronings: Nijstoatenziel) is een gehucht in de gemeente Oldambt in de provincie Groningen (Nederland). Nieuwe Statenzijl telt ongeveer 5 huizen en een grote spuisluis die de Westerwoldse Aa en de Dollard scheidt. Vanaf de dijk kun je kijken tot aan de havens van Emden en Delfzijl.

Hier ontmoet het zoete water van de Westerwoldse Aa, het zoutewater van de Dollard. Dit is één van de laatste brakwatergetijden – landschappen van Europa. Ruim 11.000 hectare groot en bij eb valt circa 4000 hectare droog.

 

Het kan hier zeker wel spoken als het stormt ?

Dat kun je wel stellen. De Dollard is zelfs ontstaan uit een lange reeks van stormvloeden, overstromingen en dijk-doorbraken die eeuwenlang zorgden voor een strijd op leven en dood. Het ene na het andere dorp raakte beschadigd en verdronk zonder veel sporen na te laten.

Zowel in het Nederlandse als het Duitse Reiderland verdwenen van de dertiende tot en met de zestiende eeuw, tientallen dorpen, twee kloosters en zelfs een stadje in de golven. Hoeveel dorpen er precies zijn geweest, is niet bekend. De schattingen liggen tussen de 35 en 60. Het was toen ter tijd een bloeiende streek!

Nieuw Statenzijl ligt op 150 meter afstand van de grens met Duitsland.

 

 

Duitsland CP 2 › Stuwdam Emssperrwerk › Zaterdag, uur

Waypoint • Breedtegraad 53.321735 • Lengtegraad 7.306573

Neutralisatie • Checkpoint


Kilometer +/- 119 • Zum Sperrwerk, 26802 Moormerland

 

 

Gandersum is een dorp in het Landkreis Leer in de Duitse deelstaat Nedersaksen


De Eemskering (Duits: Emssperrwerk) is een waterkering (stuwdam) in de rivier de Eems vlak voor Emden, waar deze uitmondt in de Wester-eems. De waterkering werd tussen 1998 en 2002 gebouwd tussen de oude terp dorpjes Gandersum op de noordoever en Nendorp op de zuidoever.

Het Emssperrwerk is in eerste instantie bedoeld als stormvloedkering. Hiernaast kan de kering ook worden gebruikt om de waterstanden op de Eems tijdelijk te verhogen. Door gebruik te maken van deze functie kunnen Cruise schepen (die op een werf in Papenbrug worden gebouwd) met een diepgang tot 8,5 meter naar zee varen zonder dat er steeds gebaggerd moet worden.

Op de plaats van de kering is de afstand tussen de zomerdijken ruim 1000 meter. Het bouwwerk zelf heeft een lengte van 476 meter, met aansluitend 600 meter dijk. De Eemskering bestaat uit afgezonken pijlers met een tussenafstand van ruim 60 meter. Er is een hoofddoorgang voor het scheepvaartverkeer van 60 meter breed en enkele nevendoorgangen.

 

 

Duitsland CP 3 › Parking rechterzijde na benzinestation in Greetsiel › Zaterdag, uur

Waypoint • Breedtegraad 53.500131 • Lengtegraad 7.095023

Neutralisatie • Checkpoint


Kilometer +/- 167 • Mühlenstraβe, Greetsiel

 

 

Greetsiel is een kleine havenplaats in het westen van Oost-Friesland. Het dorp ligt in de gemeente Krummhörn


Greetsiel is een kleine havenplaats aan de Leybocht in het westen van Oost-Friesland, Duitsland. Greetsiel heeft een schilderachtig dorpsgezicht en is met afstand de meest toeristische plaats in de Krummhörn. Behalve van het toerisme leeft Greetsiel van de garnalenvisserij.

Bekend werd Greetsiel vooral door zijn prachtige haven en de tweelingmolen. De haven en de historische gebouw-en in de kernplaats dienden in de laatste eeuw als achtergrond voor bioscoop- en televisiefilms. De meeste dorpen in Krummhörn zijn op terpen ( heuvelgrond ter bescherming tegen het hoogwater) gebouwd, waar op het hoogste punt de kerk staat. Wanneer de eerste dijken ontstonden is niet exact bekend. De aanwijzingen reiken van 1000 na Chr. tot in 12e eeuw.

Door het landschap en de voortdurende strijd tegen de zee worden de bewoners van Oost – Friesland natuurlijk gevormd.

 

Op alle checkpoints zijn voldoende toiletten aanwezig.