Hoe werkt een estafetteloop

Een estafetteloop is een wedstrijd tussen teams van deelnemers, waarbij elke deelnemer wordt afgelost door een teamgenoot na een deel van de afstand te hebben afgelegd. Elk team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 twaalf hardlopers en twee voertuigen, inclusief begeleiding en/of chauffeurs. Er is constant één loper bij de weg die begeleid wordt door minimaal één fietser die tevens navigeert. Terwijl een loper zijn beurt afmaakt, staat de volgende loper op het wisselpunt klaar. Het voertuig rijdt vervolgens door naar het volgende wissel punt om te wachten tot de loper arriveert. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de taken. De estafette lopen worden doorgaans in het weekend gehouden. De estafettes gaan 24 uur non-stop door ook tijdens de nachtelijke uren. De start zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de opgegeven loopsnelheden zodat alle teams binnen een bepaald tijdsbestek zullen finishen.

De estafette-methode werd in 1883 in de Verenigde Staten gestart. De oorspronkelijke methode was dat de mannen die het tweede kwart van de baan renden, elk een kleine vlag van de eerste man overnamen toen hij aankwam, aan het einde waarvan zij op hun beurt hun vlaggen overhandigden aan de wachtende volgende lopers. De vlaggen werden echter als omslachtig beschouwd en het was een tijd lang voldoende voor de uitgaande loper om zijn voorganger aan te raken of aangeraakt te worden.

Elfsteden Estafetteloop

Team Captain

De team captain is het aanspreekpunt van het team. De team captain is verantwoordelijk voor het samenstellen van het team, het toewijzen van taken aan de verschillende teamleden en het opstellen en registreren van de teamleden. Dit betekent onder andere dat alle correspondentie voor het team aan de team captain wordt gericht en dat de team captain de verplichting heeft zijn teamleden en begeleiders te informeren. Het betekent ook dat de team captain als spreekbuis voor het team optreedt en dat eventuele vragen door hem of haar dienen te worden gecoördineerd. Ook is de team captain de enige die eventuele wijzigingen kan doorgeven.

Route

U kunt de route bekijken en downloaden naar smartphone, GPS of computer. Het is raadzaam het uitgeprinte routeboek te plastificeren (zodat ze waterbestendig zijn). De organisatie verstrekt geen routeboeken. Het kan voorkomen dat er omleidingsroutes noodzakelijk zijn voor de voertuigen, dit wordt dan aangegeven in het routeboek. Lopers en fietsers kunnen de route dan wel vervolgen op de oorspronkelijke route.

Deeltrajecten

Uit praktische overwegingen is het gehele traject opgesplitst in deeltrajecten. Tevens is er een aparte auto route beschikbaar voor het deel van het traject wat alleen lopend en fietsend afgelegd kan worden. Deze deeltrajecten hebben allemaal een verschillende lengte en zijn opgesplitst zodat ze op de meeste GPS toestellen makkelijk te gebruiken zijn.

Wisselplaatsen

De wisselplaatsen kunt u zelf van te voren bepalen. U kunt de coördinaten van de wisselplaatsen in uw GPS zetten. Zorg ervoor dat alle noodzakelijke goederen, voeding en water in het busje aanwezig zijn, voordat je naar een wisselplaats vertrekt. Op de wisselplaats kunt u zich verzorgen, wat eten en rusten. Bepaal de wisselplaatsen altijd op strategische plaatsen, zoals op een overzichtelijke en veilige plek waar je de lopers aan kunt zien komen.

Checkpoints

Een belangrijk onderdeel van de estafetteloop zijn de checkpoints. Onderweg zul je twee checkpoints aantreffen die bemand worden door twee medewerkers van de organisatie. De medewerkers zorgen ervoor dat de tijden worden genoteerd als de teams passeren. Op die manier kan er steeds worden nagegaan of alle teams op schema lopen, of er geen teams verdwaald zijn en of er geen teams zijn die ondanks een tijdstraf toch zijn doorgelopen.
Op de checkpoints zijn toiletten aanwezig en tevens is hier de gelegenheid om je bestelde koffie en thee af te halen.

Neutralisatie

De neutralisatie punten bevinden zich in checkpoint 2 en 3.

  • Neutralisatie voor teams 10 km/uur : Voor teams die zich opgegeven hebben voor 10 km/u en sneller lopen geldt, dat de teams staande worden gehouden in checkpoint 2 en 3 tot de afgesproken vertrektijd.
  • Neutralisatie voor teams 11 km/uur en hoger : De teams met een snelheid van 11 km/u of hoger worden in checkpoint 2 en 3 altijd geneutraliseerd. Dit houd in dat die teams daar altijd staande worden gehouden tot de afgesproken vertrektijd.

Neutralisatie houd in dat teams die sneller hebben gelopen dan de opgegeven loopsnelheid op de aangewezen checkpoints staande worden gehouden tot een nader te bepalen vertrektijd. Alle teams moeten bij inschrijving een te verwachte loopsnelheid opgeven ten einde te bepalen wanneer er gestart moet worden. Het is uit oogpunt van afspraken met diverse instanties, heel belangrijk om binnen de door de organisatie geplande tijdslimieten te blijven. Een ander voordeel is dat teams gezamenlijk finishen. Neutralisatie is altijd ter beoordeling van de wedstrijdleiding en moeten door de teams ten alle tijde worden opgevolgd. De netto tijd wordt bepaald door de finishtijd minus de neutralisatie tijd.

Veiligheid

Veiligheid is onze eerste prioriteit. Iedere deelnemer, dus ook begeleiding, die zich op de route begeeft moet goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer. Deelnemers dienen een fluorescerend hesje te dragen voorzien van reflectiemateriaal aan zowel voor- als achterzijde wanneer de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Het gebruik van persoonlijke muziekapparatuur met een koptelefoon of oortjes tijdens het hardlopen wordt sterk afgeraden. Hardlopen op de openbare weg vereist dat alle lopers te allen tijde alert zijn en zich bewust zijn van hun omgeving.

Social Media

We zullen proberen om alle belangrijke informatie kenbaar te maken via sociale media. Op deze manier kunnen ook je teamleden altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Als je zelf berichten plaatst vergeet dan niet de hashtag te gebruiken: #hardloop.events.