Verantwoordelijkheid en informatie van Hardloop.Events


Hardloop.Events is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Wij streven ernaar om de inhoud van Hardloop.Events zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Hoewel we ons best doen om de informatie juist en volledig te houden, kunnen we dit niet garanderen. Op deze website biedt Hardloop.Events informatie over de diensten die wij aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Hardloop.Events is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen in het functioneren van deze website.

Hardloop.Events is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de website. Hardloop.Events en haar bestuurders zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de verkregen informatie. Op verschillende plaatsen op Hardloop.Events kunnen links worden aangeboden naar andere websites die gerelateerd zijn aan specifieke aspecten van de site. Verwijzingen naar websites die niet worden onderhouden door Hardloop.Events zijn puur voor informatiedoeleinden. Hoewel Hardloop.Events zorgvuldig is in het selecteren van verwezen websites, kunnen ze niet instaan voor de inhoud, functionaliteit en kwaliteit van producten en diensten die daar worden aangeboden. Hardloop.Events wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot externe websites af.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die op deze website wordt weergegeven, zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, is eigendom van Hardloop.Events en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten worden op geen enkele manier overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden. Het is niet toegestaan voor gebruikers van de site om de inhoud te kopiëren, distribueren, verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hardloop.Events.

Bekijk hier onze Privacy- en Cookieverklaring